FAQ (često postavljanja pitanja)

Što su ishodi učenja?

Ishodi učenja su kompetencije koje je osoba stekla učenjem i dokazala nakon postupka učenja.

Što je sektor?

Sektor je skupina kvalifikacija jednog obrazovnog područja i zanimanja koja koriste ishode učenja tih kvalifikacija na radnim mjestima.

Što je podsektor?

Podsektor je skupina srodnih programa u sklopu jednoga obrazovnog sektora.

Što su ključni poslovi?

Ključni poslovi su poslovi koje radnik sa zanimanjem koje se izrađuje standard zanimanja obavlja na jednom ili više radnih mjesta koja definiraju zanimanje, a koji predstavljaju središnje poslove vezane za to zanimanje.

Što su kompetencije?

Kompetencije su znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost.

Što su skupovi kompetencija?

Skupovi kompetencija su kompetencije grupirane u logičke cjeline, neovisno o vrsti posla i ključnim poslovima.

Što je kvalifikacija?

Kvalifikacija je naziv za objedinjene skupove ishoda učenja određenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete. Dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba.

Što je standard zanimanja?

Standard zanimanja je u Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, 64/18, 47/20) definiran kao popis svih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis kompetencija (potrebna znanja, vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost) potrebnih za njihovo uspješno obavljanje. Standardom zanimanja definiraju se ključni poslovi i kompetencije grupirane u skupove kompetencija koje određena osoba mora imati kako bi bila sposobna raditi u određenom zanimanju

Što je standard kvalifikacija?

Standard kvalifikacije definiran je kao sadržaj i struktura određene kvalifikacije (objedinjeni skupovi ishoda učenja određenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete koji se dokazuju svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba). Standard kvalifikacija uključuje sve podatke koji su potrebni za određivanje razine, obujma i profila kvalifikacije, kao i podatke koji su potrebni za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete standarda kvalifikacije.

Što je kurikulum?

Niz planiranih postupaka s ciljem stjecanja ključnih, generičkih i strukovnih kompetencija pojedinca.

Što je kurikulum ustanove za strukovno obrazovanje?

Kurikulum ustanove za strukovno obrazovanje je dokument koji izrađuje i donosi ustanova za strukovno obrazovanje kojim se detaljno razrađuje odgojno – obrazovni proces kojim se stječu kvalifikacije na razinama od 2 do 5 HKO-a u toj ustanovi, a izrađuje se na temelju sektorskih i strukovnih kurikuluma.

Što je sektorski kurikulum?

Sektorski kurikulum je okvir koji obuhvaća sve strukovne kurikulume kojima se omogućuje stjecanje kvalifikacija na razinama od 2 do 5 HKO-a jednoga obrazovnog sektora te pripadajuće skupove ishoda učenja iz standarda kvalifikacija.

Što je strukovni kurikulum?

Strukovni kurikulum je definiran kao dokument kojim se određuju procesi, načini i uvjeti stjecanja kvalifikacija na razinama 2 do 5 HKO-a.

Što je Hrvatski kvalifikacijski okvir?

Hrvatski kvalifikacijski okvir (engl. Croatian Qualifications Framework, CROQF) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija, kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija EQF-a i QF-EHEA te posredno s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.

Što je Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira?

Registar HKO-a uspostavlja se za potrebe sustava vođenja podataka o skupovima ishoda učenja, standardima zanimanja, standardima kvalifikacija, programima za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja, programima za vrednovanje skupova ishoda učenja, programima za stjecanje kvalifikacija te drugih podataka od interesa, radi njihova povezivanja i usklađivanja. Registar je podijeljen na podregistar skupova ishoda učenja, podregistar standarda zanimanja te podregistar standarda kvalifikacija, a vodi se u informacijskom sustavu koji osigurava pohranjivanje i upravljanje podacima iz podregistra, statističke obrade i analizu podataka te međusobno povezivanje sadržaja pojedinih podregistara (ISRHKO).

Što su sektorska vijeća?

Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora. Jedna od zadaća sektorskih vijeća vrednovanje je prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

Što su E-kvalifikacije?

„E-kvalifikacije“ je online alat, baza podataka, namijenjena članovima radnih skupina koji su uključeni u razvoj standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma sa svrhom da na jednom mjestu imaju pregled do sada razvijenih materijala te da mogu preuzeti dijelove standarda zanimanja i kvalifikacija iz svojeg ili drugog sektora ukoliko odgovaraju njihovoj potrebi. Time će baza podataka biti ujedno i trening alat koji će olakšati novim i budući članovima radnih skupina uključivanje u proces razvoja standarda zanimanja i kvalifikacija. Također, baza podataka olakšati će Agenciji koordinaciju rada radnih skupina i omogućiti jasan pregled faza razvoja standarda zanimanja i kvalifikacija. Uz to baza podataka ima i javni dio koji je dostupan svima koji su zainteresirani za razvijene strukovne standarde zanimanja i kvalifikacija.

Kako kreirati korisnika u bazi e-kvalifikacije?

Detaljne upute za kreiranje novih korisnika u bazi možete pronaći ovdje.

Kako se prijaviti u aplikaciju?

Na poveznici https://ekvalifikacije.asoo.hr/ u gornjem desnom kutu nalazi se gumb za prijavu u sustav. Klikom na „Prijava“ otvara se prozor u kojemu se nalaze polja za upis email adrese i lozinke. Detaljnije upute pronađite ovdje.

Kako pristupiti radnim skupinama?

Ukoliko je korisnik član jedne ili više radnih skupina, one će biti izlistane na korisničkom profilu unutar kartice „Moje radne skupine“. Dokumenti radne skupine i sve što se veže uz njih (npr. forma, chat, detalji, dokumenti, prilozi itd.) dostupni su na klik gumba „Ulazak“ čime se otvara ekran radne skupine. Lijevo se nalazi kartica s informacijama o radnoj skupini. Desno se nalazi kartica s popisom članova radnih skupina, popisom sekcija (i članova kojima su dodijeljene pojedine sekcije na formi), popisom datoteka koje su dostupne za pregled članovima radne skupine, popisom zadataka unutar radne skupine, te prozor za grupni razgovor članova radne skupine.

Kako pristupiti formama standarda zanimanja / standarda kvalifikacija / kurikuluma?

Pristupiti formama (forma standarda zanimanja, standarda kvalifikacija, odnosno kurikuluma) moguće je iz prozora detalja radne skupine na klik gumba „Unos podataka“. Ukoliko forma još nije kreirana, moguće ju je kreirati klikom na gumb „Dodaj novi“ koji se nalazi u desnom gornjem kutu.

Gdje mogu pronaći detaljne upute za korištenje baze?

Upute u tekstualnom obliku nalaze se ovdje.

Video materijale koji prikazuju korake u korištenju baze možete pregledati ovdje.

Kome se mogu obratiti za pomoć?

U slučaju potrebe za pružanjem korisničke podrške, molimo pošaljite upit na adresu ekvalifikacije@hdit.hr. Za pitanja vezana uz razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i kurikuluma, kao i za pitanja vezana uz sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, molimo kontaktirajte projektni tim Modernizacije sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, na adresu upiti.modernizacija@asoo.hr.