e_Kvalifikacije

S ciljem da se proces razvoja strukovnih standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma učini transparentnijim i pristupačnijim radnim skupinama i dionicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja razvijen je online alat „E-kvalifikacije“.

Ova baza podataka prvenstveno je namijenjena članovima radnih skupina koji su uključeni u razvoj standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma sa svrhom da imaju na jednom mjestu pregled do sada razvijenih materijala te da mogu preuzeti dijelove standarda zanimanja i kvalifikacija iz svojeg ili drugog sektora ukoliko odgovaraju njihovoj potrebi. Time će baza podataka biti ujedno i trening alat koji će olakšati novim i budući članovima radnih skupina uključivanje u proces razvoja standarda zanimanja i kvalifikacija. Također, baza podataka olakšati će Agenciji koordinaciju rada radnih skupina i omogućiti jasan pregled faza razvoja standarda zanimanja i kvalifikacija. Uz to baza podataka ima i javni dio koji je dostupan svima koji su zainteresirani za razvijene strukovne standarde zanimanja i kvalifikacija.

Prijava

Obavezan unos
Obavezan unos
Vaša lozinka