Izjava o pristupačnosti

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://e-kvalifikacije.asoo.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://e-kvalifikacije.asoo.hr/ djelomično je usklađeno Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora . Neusklađenosti su navedene u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

• pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

• dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

• .pdf i .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

• dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.

• Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku

• Kontrast na pojedinim dijelovima stranice nije zadovoljavajući (obrasci, podnožje stranice, kartice na naslovnici).

• Navigacija prikazuje padajući izbornik na prelazak miša preko elementa navigacije

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 8. prosinca 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene (automatizirane i osobne). Automatizirana procjena izvršena je uz pomoć Wave Evaluation Tool-a . Povratne informacije i podaci za kontakt Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da obavijeste ASOO ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom Izjavom. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta ASOO korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@asoo.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr i putem telefonskog broja +385 1 2099 117.