Postignuti rezultati projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Kroz nešto malo više od dvije godine provedbe kroz ostvarene aktivnosti ovog ESF projekta uspješno je započeta sveobuhvatna kurikularna reforma strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj s ciljem aktiviranja svih dionika u sustavu. Do sada ostvareni rezultati i pokazatelji obuhvaćaju:

* Osnivanje i rad strateške Radne skupine za analizu i koncept metodologije izrade sektorskih kurikuluma te strukovnih kurikuluma, koju čine predstavnici svih stakeholdera u sustavu uključujući predstavnike nadležnih ministarstava (MZO, MRMS), predstavnike obrazovnog sektora (Ekspertna radna skupina za provođenje kurikularne reforme, Rektorski zbor, ASOO, AZOO), realnog sektora (HGK, HOK, HUP, CarNET) te predstavnike sindikata (NSZSSH), s kojima su održana 3 sastanka, jedno studijsko putovanje i ostvareni kritični pomaci u usuglašavanju svih dionika u sustavu oko koncepta glavnih metodoloških dokumenata

* Osnivanje i rad 19 podsektorskih radnih skupina i posebne radne skupine za učenike s teškoćama za podršku, praćenje i upravljanje procesom razvoja SZ, SK i K sa ukupno 100 članova i 20 koordinatora iz reda nastavnika i ravnatelja ustanova za strukovno obrazovanje s kojima su održane 3 zajedničke dvodnevne radionice na kojima su doneseni prioritetni standardi zanimanja te nastavljen rad na pojedinačnim sastancima.

* Osnivanje i rad 66 radnih skupina za izradu standarda zanimanja sa ukupno 265 članova iz reda, nastavnika, poslodavaca i predstavnika poslodavaca, te radnika u zanimanju s kojima je održan jedan zajednički sastanak te nastavljen rad na pojedinačnim sastancima u svrhu izrade prijedloga za 108 standarda zanimanja u 13 strukovnih sektora na HKO razinama od 2-5

* Organiziranje i održavanje pet radionica za koordinatore, članove radnih skupina i ASOO na temu Izrade standarda zanimanja kao i dvije ciljane edukacije za provoditelje Ankete o standardu zanimanja prema novoj Metodologiji izrade standarda zanimanja koje čine stručnjaci odabrani kao koordinatori radnih skupina i ASOO

* Izradu Uzorka poslodavaca potrebnog za kvalitetnu provedbu Ankete o standardu zanimanja

* Provedbu prvog kruga fokus grupa i strukturiranih razgovora za svih 108 standarda zanimanja koji se razvijaju u okviru ovog projekta

* Održavanje prvih diseminacijskih aktivnosti u svrhu prezentacije rezultata projekta i podizanja vidljivosti kurikularne reforme što uključuje izradu vizualnog identiteta projekta, provedbu dvije diseminacijske konferencije za nastavnike, ravnatelje i stručne suradnike strukovnih škola te javnost, izradu i diseminaciju letka i promotivnih materijala projekta te provedbu dvije ciljane medijske kampanje s ciljem osvještavanja poslodavaca, obrtnika i gospodarstvenika sa potrebom njihovog uključivanja u kurikularnu reformu strukovnog obrazovanja te osiguravanja njihovog sudjelovanja u Anketi o standardu zanimanja


2020. i 2021. godina predstavljaju godine ključnih aktivnosti za finalizaciju razvojne faze projekta. Kroz ovaj period planirano je dovršenje niza ključnih dokumenata i koraka koji uključuju, kronološkim redom navedeno:

* Izradu metodologije izrade sektorskih kurikuluma te strukovnih kurikuluma i izradu animacije/filma koja opisuje metodologiju za diseminaciju relevantnih informacija djelatnicima u sustavu strukovnog obrazovanja, budućim učenicima, njihovim roditeljima, ali i široj javnosti

* Finalizaciju 108 Prijedloga standarda zanimanja sa svim izvještajima i prilozima u skladu s novom Metodologijom izrade standarda zanimanja (MRMS, 2019) te upis u registar HKO po odobrenju nadležnih sektorskih vijeća

*Izradu priručnika za razvoj sektorskih kurikuluma i strukovnih kurikuluma

*Proširenje baze e-kvalifikacije za podršku radu radnih skupina i izradu potpuno nove baze e-kurikulum
Izradu 195 standarda kvalifikacija, 13 sektorskih i 156 novih strukovnih kurikuluma te modela kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje

*Provedbu kontinuiranih edukacija svih sudionika kurikularne reforme i ovog projekta te kontinuiranih diseminacijskih aktivnosti i medijskih kampanja u svrhu podizanja njihove vidljivosti u svim razinama društva

Skip to content