Postignuti rezultati projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Kroz nešto malo više od dvije godine provedbe kroz ostvarene aktivnosti ovog ESF projekta uspješno je započeta sveobuhvatna kurikularna reforma strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj s ciljem aktiviranja svih dionika u sustavu. Do sada ostvareni rezultati i pokazatelji obuhvaćaju: * Osnivanje i rad strateške Radne skupine za analizu i koncept metodologije izrade sektorskih kurikuluma te […]