Medijska kampanja “Uključite se za bolje obrazovanje”

Jedna od ključnih aktivnosti projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“ provedba je diseminacijskih događanja i medijskih kampanja u svrhu promidžbe i povećanja vidljivosti projekta s ciljem osiguravanja sudjelovanja svih ciljnih skupina društva u sveobuhvatnom procesu kurikularne reforme sustava strukovnog obrazovanja, što je ovom projektu i specifični cilj. Naglasak u aktivnostima vezanim uz promidžbu i povećanje vidljivosti u dosadašnjoj je implementaciji projekta bio na provedbi ciljanih medijskih kampanja usmjerenih prema poslodavcima kojima smo ih nastojali osvijestiti o potrebi njihovog sudjelovanja u istraživanju o standardima zanimanja. Provedene su dvije medijske kampanje pod sloganom „Uključite se za bolje obrazovanje“ – prva u veljači 2019. godine, a druga od 13. siječnja do 13. ožujka 2020. godine. Objema kampanjama je cilj bilo motiviranje poslodavaca za sudjelovanjem u aktivnostima projekta kao i podizanje svijesti o važnosti njihovog uključivanja u proces modernizacije strukovnog obrazovanja je i svrha prve medijske kampanje koja se trenutno provodi pod sloganom „Uključite se za bolje obrazovanje“. Naglasak u kampanji je ostvarivanje ozračja u kojem će poslodavci prepoznati važnost ispunjavanja Ankete o standardima zanimanja – ASZ koja se provodi temeljem Metodologije za izradu standarda zanimanja MRMS-a. Ova Anketa je glavni instrument za istraživanje kompetencija na radnome mjestu i u zanimanju kojem ono pripada, a provodit se na uzorku poslodavaca koji zapošljavaju sektorska zanimanja. Svrha Ankete je prikupljanje podataka o potrebama poslodavaca za znanjima i vještinama te utvrđivanju opisa posla i radnih aktivnosti u okviru pojedinog zanimanja a u svrhu stjecanja spoznaja o ključnim poslovima unutar svakog sektora i kompetencijama koje su potrebne za njihovo obavljanje.
Kampanje su obuhvatile ukupno 956 objava na televiziji, 507 objava na radiju, 40 oglasa i 7 PR članaka u tisku, 200 billboard plakata i 77 Go2Digital oglasa. Uz sve nabrojano objavljivani su web banneri i foto PR članci koji su na deset portala tijekom obje kampanje sakupili preko 11.796.702 impresije. 
Uspješno provedena kampanja rezultirala je aktivnim sudjelovanjem poslodavaca i radnika iz više od 760 gospodarskih subjekata u provedbi Ankete o standardu zanimanja, kojima ovi putem još jednom zahvaljujemo na sudjelovanju. 

Skip to content