Proces upisa standarda zanimanja u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

108 standarda zanimanja razvijenih u okviru ESF projekta “Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja” u postupku vrednovanja

Nakon što su radne skupine dovršile 108 standarda zanimanja, zahtjevi za upis standarda zanimanja predaju se na formalno vrednovanje Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Po zadovoljenju formalnih uvjeta, standard zanimanja upućuje se na stručno vrednovanje nadležnom Sektorskom vijeću. Nakon pozitivnog vrednovanja Sektorskog vijeća, standard se upisuje u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, čime cijeli postupak i završava.

Status standarda zanimanja koji se razvijaju u sklopu ESF projekta Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja je sljedeći:

• Za 100 od 108 standarda zanimanja pokrenuto je formalno vrednovanje pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

• 49 standarda zanimanja ispunilo je sve potrebne formalne uvjete te je sukladno tome upućeno na stručno vrednovanje nadležnom Sektorskom vijeću.

• Ishođeno je 15 pozitivnih vrednovanja Sektorskih vijeća te su predmetni standardi upisani ili u postupku upisa u Registar HKO-a.

• Sektorska su vijeća 14 standarda zanimanja vratila na doradu radnim skupinama i projektnom timu.

• Još je 51 standard u postupku formalnog vrednovanja, dok se za njih 23 čeka dostava mišljenja Sektorskog vijeća.

Brojevi pokazuju da je, od konca kolovoza otkad je prvi zahtjev za upis standarda zanimanja poslan na formalno vrednovanje, 50% zahtjeva ispunilo formalne uvjete, dok je njih 30% dobilo pozitivno mišljenje Sektorskog vijeća.

Skip to content